Zmiany w prawie zakładają wejście w życie nowego przepisu związanego z tak zwanymi szybkimi alimentami. O tego typu alimenty będzie mógł ubiegać się rodzić (z badań statystycznych wynika, że matka) wypełniając odpowiedni formularz. Nowelizacja zakłada, iż rozpatrywanie wniosku nie będzie trwało dłużej niż 14 dni.

Postępowanie w takich sytuacjach zakłada wysokość dochodów dłużnika alimentacyjnego, zaś kluczowym kryterium dla wysokości kwoty będzie algorytm uwarunkowany liczbą dzieci oraz płacą minimalną w naszym kraju. Ile zatem może wynosić wysokość tytułowych szybkich alimentów?

Badania statystyczne dowodzą, że na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy średnie – zasądzone alimenty wynosiły od 580-590zł. Po nowelizacji przepisów prawo rodzinne zakłada, iż alimenty szybkie mają wynieść 500zł na jedno dziecko, 900zł na dwójkę oraz 1200zł na trójkę. Warto w tym miejscu podkreślić, że przyznanie ryczałtowych alimentów w charakterze natychmiastowym nie zamyka drogi do ubiegania się o wyższe w postępowaniu właściwym. Mimo to szybki nakaz zapłaty ma zostać wykonany w trybie natychmiastowym.

Okazuje się, że zmiany prawne dotyczą jeszcze jednego aspektu. Mowa o wprowadzeniu przepisów określających w sposób jasny zasady opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Regulacje mają na celu sprecyzowanie czasu opieki zarówno w przypadku ojca, jak i matki. Nowością jest także rodzinne postępowanie informacyjne. Jego celem jest przygotowanie gruntu względem spraw związanych z rozwodem, bądź separacją w sytuacjach, gdy strony posiadają niepełnoletnie dzieci. Dla małżeństw bez dzieci, które chciałyby uzyskać szybko rozwód, dobrym rozwiązaniem będzie przygotowany przez prawnika gotowy wzór pozwu rozwodowego zgodny ze wspomnianymi wcześniej zmianami w prawie rodzinnym. Ze zmian prawnych związanych przede wszystkim z wprowadzeniem przepisów o wspomnianych alimentach szybkich dumny jest zwłaszcza minister sprawiedliwości.

W jednej ze swych wypowiedzi podkreślił on, iż ministerstwo odniosło spektakularny sukces w ściąganiu alimentów po zaostrzeniu rygorów prawnych. Zmiany w przepisach mają na celu uzdrowienie prawa rodzinnego.