Nie od dziś wiadomo, że nauczyciele, oraz cała szkoła bardzo często łamie prawo, wiele razy mogliśmy się o tym przekonać oglądając chociażby wiadomości w telewizji. Jednak jakie prawa są najczęściej łamane w Polsce? Dziś omówimy 3 prawa, które szkoła i nauczyciele łamią najczęściej.

3 najczęściej łamane prawa przez dyrektorów i nauczycieli

Na miejscu pierwszym mamy prawo do przerwy, absolutnie każdy słyszał minimum raz w życiu, zdanie z ust nauczyciela – „Dzwonek jest dla nauczycieli” – otóż nie! Takie zdanie to kłamstwo, przepisy jasno określają czas trwania danej lekcji i w Polsce jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut i nauczyciel nie ma prawa przedłużać nam lekcji, tym samym skracając przerwę. Z Art.98 i 111 jasno wynika, że przerwa to czas odpoczynku ucznia, nauczyciel nie może zabierać nam tej przerwy.

Drugim wielokrotnie łamanym prawem w Polskich szkołach to zadawanie prac domowych na ferie, tudzież inne dni wolne. Dlaczego? Dni wolne jak sama nazwa skazuje są wolne od szkoły, oraz edukacji, dlatego zadawanie prac domowych na święta, ferie czy inne dni wolne to zwyczajnie łamanie prawa, narusza to konwencje o prawach dziecka z Art.31.

Ostatnim na dziś, bardzo często łamanym prawem, jest bezprawne wpisywanie ocen niedostatecznych za brak podręczników. Nauczyciel bardzo często wystawia jedynkę za brak podręcznika, kiedy go zapomnimy, jednak jest to niezgodne z ustawą o systemie oświaty (Art.44b ust.3). Nauczyciel może tylko wystawić ocenę za nasze postępy w edukacji, przybory szkolne do tego nie należą! Za brak podręcznika grozi nam jedynie uwaga do dziennika, lub obniżenie oceny z zachowania.