Adwokat oferuje swoją pomoc w postaci porad prawnych. Do jego obowiązków należy m.in. sporządzanie opinii i aktów prawnych czy reprezentowanie klientów przed sądem lub innymi instytucjami. W wielu sprawach doświadczenie i kompetencje profesjonalisty są niezbędne do pomyślnego rozstrzygnięcia sporu, zwłaszcza w przypadku osób, które nie dysponują zaawansowaną wiedzą z obszernego zakresu prawa. Istnieją również sytuacje, gdy petent nie otrzyma wsparcia. Co zrobić w takim przypadku? Czy tak może postąpić adwokat? Wrocław, Poznań, Kraków czy inne duże miasta to miejsca z dużą bazą doświadczonych kancelarii adwokackich. Warto poszukać w innym miejscu. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach adwokaci nie przyjmą sprawy.

Kiedy adwokat może odmówić?

Są sytuacje, w których adwokat może odmówić przyjęcia sprawy. Reguluje to ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513). Art. 28 pkt 1 wskazuje, że „adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego”. Adwokat odmawia zatem wyłącznie w przypadkach szczególnych. Ktoś, kto wykonuje taki zawód, musi być bardzo szczery wobec siebie i swoich klientów, by postępować zgodnie z prawem. Poniżej przedstawione są przypadki, w których adwokat może odmówić.

  • Naruszenie zasad etyki zawodowej

Adwokat odmówi przyjęcia sprawy, jeśli udzielił wcześniej pomocy stronie przeciwnej lub dalej ją świadczy. Założenie jest takie, że nie można być jednocześnie obrońcą i oskarżycielem tej samej osoby. Odrzuci także sprawę w momencie, gdy występowałby przeciwko bliskiej osobie lub innej, z którą miał lub dalej ma zatarg osobisty. Prawnik nie powinien również udzielać usługi, jeśli wie, że dzięki niemu osoba, którą miałby reprezentować, popełni czyn niezgodny z prawem lub jeśli w ten sposób uniknie odpowiedzialności karnej.

  • Brak specjalistycznej wiedzy

Każdy adwokat ukierunkowuje się w jakiejś konkretnej dziedzinie. Nie musi być ekspertem we wszystkich obszarach, ponieważ prawo to bardzo rozległa nauka. Zdarza się, że do kancelarii adwokackiej przychodzi osoba, która prosi o pomoc w trudnej tematyce. Niektórzy prawnicy mają większe doświadczenie w wąskim obszarze i w tym się rozwijają, nie mają obowiązku zajmować się każdą tematyką. Gdyby adwokat przyjął taki przypadek, którego sprawa jest związana z obcym dla niego obszarem, uniemożliwiłoby my to fachowe przeprowadzenie całego procesu. Ważne, by podczas poszukiwania obrony, klienci zwracali uwagę na zakres specjalizacji danego adwokata, w ramach których oferuje on swoją pomoc.

  • Brak porozumienia w sprawie wynagrodzenia

Każdy, kto przychodzi do kancelarii adwokackiej, po przedstawieniu swoich oczekiwań otrzymuje informacje dotyczące wynagrodzenia swojego przyszłego pełnomocnika. Należy także pamiętać, że często sprawa rozwija się bardzo dynamicznie i nie zawsze specjalista jest w stanie oszacować pełną kwotę za swoją usługę. Jeśli petent się na to nie zgadza i nie ma porozumienia w sprawie wynagrodzenia, adwokat może odmówić.

Wybór pełnomocnika

Jest wiele powodów, dla których adwokat może odmówić. Prawnik musi mieć konkretne motywy, aby zrezygnować z poprowadzenia jakiejś sprawy. Jeśli nie może się nią zająć, powinien niezwłocznie poinformować petenta. Taka postawa świadczy o tym, że jest to dobry adwokat. Wrocław lub inne ośrodki aglomeracyjne oferują szeroki wybór kancelarii adwokackich. Podejmując tak istotną decyzję, warto zwrócić uwagę na jego zaangażowanie w sprawę, rzeczowość, sposób, w jaki tłumaczy zawiłości prawne, doświadczenie w zawodzie oraz wygrane sprawy. Warto rozejrzeć się, sprawdzić kwalifikacje i specjalizacje osób, które nas zainteresowały, by dobrze wybrać swojego pełnomocnika.