W Polsce funkcjonuje zasada, że każdy przed sądem może reprezentować swój interes samodzielnie i nie ma znaczenia czy ktoś posiada wiedzę z zakresu prawa. Jednak istnieją sytuacje, kiedy istnieje konieczność skorzystania z pomocy prawnej. W takiej sytuacji mamy do czynienia z przymusem adwokacko-radcowski.

Czym jest przymus adwokacko-radcowski?

Kiedy mowa o przymusie adwokacko-radcowskim chodzi przede wszystkim o obowiązek reprezentowania podmiotu przez profesjonalnego pełnomocnika. Wszystkie sytuacje tego wymagające opisane są w odpowiednim ustawach. Taki obowiązek można spotkać w każdym dziale prawnym: w postępowaniu cywilnym, karnym, jak i administracyjnym. Przymus reprezentowania przez adwokata dotyczy zazwyczaj najbardziej zawiłych elementów postępowania, z którymi  osoba bez odpowiedniej wiedzy i wykształcenia, z pewnością nie poradzi sobie sama.

Jeśli potrzebujesz pomocy już teraz zgłoś się do Kancelaria Adwokacka Adwokat Wilczyński i Partnerzy w Katowicach i uzyskaj profesjonalną pomoc prawną.

Adwokat w postępowaniu karnym

W prawie karnym przymusem adwokacko-radcowskim objęte jest przede wszystkim złożenie apelacji od wyroku sądu okręgowego, kasacji i złożenie skargi na wydany wyrok przez sąd odwoławczy. Dodatkowo pomoc adwokata jest niezbędna przy wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia, czy złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Wszelkie sporządzone dokumenty muszą zostać opatrzone przed podpis adwokata lub radcy prawnego. Jedynym wyjątkiem jest dokumentacja sporządzona przez prokuratorów.

Adwokat w postępowaniu cywilnym

Z kolei w prawie cywilnym konieczność skorzystania z adwokata obejmuje cały etap postępowania toczącego się przed Sądem Najwyższym. Co to oznacza w praktyce? Że adwokat, który jest pełnomocnikiem sporządza, podpisuje i następnie składa w naszym imieniu skargę kasacyjną oraz reprezentuje podmiot przed Sądem Najwyższym. Dodatkowo prawnik niezbędny jest w trakcie postępowania wszczętego na skutek zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji rozpoznawanego przez Sąd Najwyższy, czy rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy złożonej skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem uprawomocnionego orzeczenia sądu niższej instancji. Taka sama sytuacja ma się w przypadku złożenia pozwu grupowego.

Adwokat w postępowaniu administracyjnym

Konieczność skorzystania z pomocy prawnej jest wymagana w sytuacji wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA do NSA, wniesienie do NSA zażalenia na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej, wniesienie do NSA skargi o wznowienie postępowania, wniesienie do NSA skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawach podatkowych interes podmiotu może reprezentować doradca podatkowy lub rzecznik patentowy w przypadku spraw z zakresu własności przemysłowej.

Profesjonalna pomoc w każdej sprawie, na każdym etapie

W innych niż wcześniej wymienionych sytuacjach nie ma przymusu adwokacko-radcowskiego, co nie oznacza, że nie warto skorzystać z pomocy prawnika. Każda sprawa sądowa wiąże się z ogromnym stresem i dużymi emocjami. Zwłaszcza sprawy rodzinne oraz spadkowe. Z takiej chwili z pewnością najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie pełnomocnictwa profesjonalnemu prawnikowi, który zna zawiłe polskie prawo i pomoże uniknąć niepotrzebnego zamieszania. Adwokat jest pomocny na każdym etapie spraw różnego pokroju i jest gwarancją obrania najkorzystniejszej ścieżki postępowania. Porada prawna to niewielki koszt w porównaniu ze stresem w czasie sprawy sądowej.